Archiwum KWP - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KWP

Akta udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
  • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
  • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnia akt z zasobu archiwalnego można uzyskać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 47 78 11 547.

 

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Wydział Bezpieczeństwa Informacji (archiwum)

ul. Małopolska 47

70-515 Szczecin

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2007
Data modyfikacji : 05.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prezydialny KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry