Wykaz zawartych umów - Informacje o zawartych umowach - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o zawartych umowach

Wykaz zawartych umów

Nr umowy

Data i miejsce zawarcia umowy

Okres obowiązywania

Oznaczenie stron, w tym

ich przedstawicieli

Przedmiot umowy

Wartość przedmiotu umowy

Inf. o źródłach i wys. współfinans. przedmiotu umowy

08/12/2021

21.12.2021

w Szczecinie

Rok 2022

do 31.12.2022

Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji Szczecinie, reprezentowanym przez dr Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

a

Sygnat Czechowicz Sp.J reprezentowanym przez

Longina Czechowicza

Sukcesywne wykonywanie pieczątek służbowych na potrzeby Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

15219,00 zł

b/u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 14.01.2022
Data modyfikacji : 18.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Piotr Lubkowski
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry