Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie - Wydziały KWP w Szczecinie - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydziały KWP w Szczecinie

Komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

W tej części strony Biuletynu Informacji Publicznej Policji umieszczono informacje na temat możliwości kontaktów z określonymi wydziałami, sekcjami i zespołami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

WYDZIAŁ KRYMINALNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 725, Fax: 47 78 11 723

wkrym@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Wojciech Maćkowiak

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Krzysztof Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 825, Fax: 47 78 11 823

naczelnik.wds@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Wasilewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Robert Łukojć

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 125, Fax: 47 78 11 129

naczelnik.wwk@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Paweł Widoniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Dariusz Saczyński

 

WYDZIAŁ POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI OSÓB

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 10 725

faks:47 78 10 723

wpio@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Jacek Wojtasiak

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

70 - 515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 125, Fax: 47 78 12 123

naczelnik.pg@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Robert Bryszewski

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  kom. Jerzy Kałużny

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

72-006 Mierzyn, ul. Welecka  2

Tel.: 47 78 16 625, Fax: 47 78 16 624,
 
e-mail: korupcja@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Małgorzata Jabłonowska-Kozakiewicz

 

WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 15 625, Fax: 47 78 15 629

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 15

Tel. 47 78 15 525, Fax: 47 78 15 523

naczelnik.lk@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK:  mł. insp. Tomasz Imiela

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Mirosław Trzebiatowski 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 055, Fax: 47 78 12 053

naczelnik.prewencja@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Monika Mocianko-Pawlak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Emil Fijałkowski

 

SZTAB POLICJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 18 025, Fax: 47 78 18 029

naczelnik.sztab@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK:  mł. insp. Mariusz Obst   

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Michał Paw

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

72-006 Mierzyn, ul. Welecka 2

Tel.: 47 78 16 025, Fax: 47 78 16 023

naczelnik.wrd@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Dariusz Mejer 

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  podinsp. Stanisław Sajko

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY

Tel.: 47 78 13 025, zamiast faxu e-mail: wydzial.konwojowy@sc.policja.gov.pl

naczelnik.konwojowy@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Piotr Pawłowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkom. Bartłomiej Mikosz

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINSTRACYJNYCH

71-710 Szczecin, ul. Bardzińska 1A

Tel.: 47 78 16 285, Fax: 47 78 15 739

naczelnik.wpa@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Sławomir Podgórski 

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Tomasz Lew

 

WYDZIAŁ KONTROLI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 12 925, Fax: 47 78 12 923

naczelnik.wkontroli@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Mirosław Marek 

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  nadkom. Grzegorz Kozłowski

 

WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 225, Fax: 47 78 11 223

naczelnik.kadry@sc.policja.gov.pl

p. o. NACZELNIK: mł. insp. Piotr Lubkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podkom. Monika Filipiak

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 325, Fax: 47 78 11 323

naczelnik.finanse@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: Joanna Lender

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Eliza Kamińska

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 575, Fax.: 47 78 11 571

tomasz.kopka@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: mł. insp. Tomasz Kopka 

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 425, Fax: 47 78 11 423

naczelnik.zaopatrzenie@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: Małgorzata Badach

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Anna Pimpicka

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Jan Belkowski

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 5

Tel.: 47 78 16 112, Fax: 47 78 16 130

naczelnik.transport@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: Robert Makowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA: Radosław Walczak

 

WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 625, Fax: 47 78 11 613

naczelnik.wlii@sc.policja.gov.pl

NACZELNIK: podinsp. Paweł Maćkowiak

ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Cezary Bielicki

 

SEKCJA PSYCHOLOGÓW

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 335, Fax: 47 78 11 379

psycholodzy@sc.policja.gov.pl

KIEROWNIK: podinsp. Edyta Haszczak 

 

ZESPÓŁ PRAWNY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 318, Fax: 47 78 11 379

krzysztof.gorazdowski@sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: dr Krzysztof Gorazdowski 

 

SEKCJA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

70-521 Szczecin, pl. św. Piotra i Pawła 4/5

Tel.: 47 78 11 474, Fax: 47 78 11 477

kinga.ewa.kordcka@sc.policja.gov.pl

KIEROWNIK: Kinga Ewa Kordecka 

 

ZESPÓŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 367, Fax: 47 78 11 412

zfp@sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR: Ewa Maślana 

 

ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel. 47 78 12 930; 47 78 12 931; 47 78 12 933; Fax: 47 78 12 934

@sc.policja.gov.pl

KOORDYNATOR:

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 538, Fax: 47 78 15 406

malgorzata.badach@sc.policja.gov.pl

 

ZESPÓŁ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W SZCZECINIE DO SPRAW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 799, Fax: 47 78 11 412

elzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl

PEŁNOMOCNIK: podinsp. Elżbieta Szatanik

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47

Tel.: 47 78 11 408, Fax: 47 78 11 412

naczelnik.wks@sc.policja.gov.pl

p.o. NACZELNIK: podinsp. Lesław Dura

p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA: podinsp. Alicja Śledziona

RZECZNIK PRASOWY KWP W SZCZECINIE: podinsp. Alicja Śledziona - tel.: 47 78 11 407

ZESPÓŁ PRASOWY KWP w SZCZECINIE
tel. dyżurny: 663 997 997
tel.: 47 78 11 410, 47 78 11 409

 

SEKRETARIAT

wks@sc.policja.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji : 14.03.2007
Data modyfikacji : 25.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Chełstowski
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Chełstowski Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Krzysztof Chełstowski
do góry